Czy posiadasz stronę, sklep internetowy lub system informatyczny, którego nie aktualizowałeś już od ponad roku? A może padłeś ofiarą ataku hakerskiego?

Oprogramowanie, które nie jest na bieżąco aktualizowane może paść ofarią ataku, a wtedy jest już za późno i straty wyrządzone przez atak są bardzo wysokie (utrata wizerunku firmy, spadek pozycji w wyszukiwarce, itd.). W szczególności oprogramowanie typu open-source musi być aktualizowane przynajmniej raz na kwartał (jeżeli producent dostarczył poprawki). Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twój sklep internetowy jest odporny na ewentualne ataki, to skontaktuj się z nami i zamów u nas usługę aktualizacji.

A może posiadasz system fakturowo-magazynowy, który od dawna nie został zaktualizowany? Czy masz pewność, że jest on zgodny z aktualnymi przepisami prawa? Jeżeli wystawiasz dużo faktur i Twój biznes dobrze prosperuje, to szczególnie ważne jest przestrzegania prawa, aby ewentualna kontrola nie pociągnęła za sobą niepotrzebnych wydatków. Skontaktuj się z nami w celu konsultacji możliwości przeprowadzenia aktualizacji systemów w Twojej firmie.